Cursos Surf Spot Zumaia
 
 
Cursos Surf Spot Zumaia

Cursos de Surf

BARNE DAGO / INCLUYE / INCLUDING

Aseguroak, primerako materiala, esperientzi haundiko monitoreak, aldagelak hondartzatik gertu…
Seguros, material de primera, monitores de gran experiencia, vestuarios cerca de la playa…
Insurances, quality material, great experience teachers, locker rooms close to the beach…

Astebetekoak / Semanal / Weekly min. 3-5 pax.
5 egun astelehenetik ostiralera 90 min. 95€
5 días de lunes a viernes 90 min. 95€
5 days monday to friday 90 min. 95€
Astebetekoak / Semanal / Weekly min. 3-5 pax.
7 egun, astelehenetik igandea 90 min. 130€
7 días, lunes a domingo 90 min. 130€
7 days, monday to sunday 90 min. 130€
Ikastaro egokituak / Clases sueltas / Adapted lessons

Astebetekoak / Semanal / Weekly min. 1 pax. 2 pax. 3-5 pax.
7 egun astelehenetik igandera 90 min. 36€ 28€ 22€
7 días de lunes a domingo 90 min. 36€ 28€ 22€
7 days monday to sunday 90 min. 36€ 28€ 22€
VIDEO

* Bideo grabazioak uretatik 15€
* Grabaciones de vídeo desde el agua 15€
* Video footage from the water 15€